украина
0 800 211 575
украина
+38 089 120 57 22
+48 22 307 97 57
поддержка отдел продаж

Warunki Świadczenia Usług

Warunki Świadczenia Usług (WSU) są to zasady i przepisy, które określają wytyczne dotyczące korzystania z usług Host4Biz. Korzystanie z naszych usług jest przedmiotem niniejszego dokumentu. Przeczytaj go uważnie i upewnij się, że go rozumiesz i zgadzasz się na wszystkie jego części. Korzystanie z usług Host4Biz zakłada, że zgadzasz się ze wszystkimi warunkami!

Pytania

Wszelkie pytania dotyczące tego dokumentu należy przesłać do Biura Obsługi Klienta przed rejestracją dowolnej usługi hostingowej na Host4Biz w tym także usług na okres testowy.

Warunki Świadczenia Usług

Host4Biz zapewnia hosting dla ludzi i firm na całym świecie. Mamy obowiązek chronić każdego naszego Klienta i zapewnić mu możliwie najlepsze usługi. Użytkownik naszych usług jest zobowiązany do korzystania z nich uwzględniając zasad "fair use", czyli zobowiązany jest do wykorzystywania usług oraz zasobów Operatora Host4Biz w sposób ekonomiczny oraz zgodny z przeznaczeniem. Poniższe wytyczne zostały zaprojektowane po to aby zapewnić naszych Klientów o tym, że usługi Host4Biz to najwyższa jakość. Proszę przeczytać niniejszy dokument uważnie przed złożeniem zamówienia i / lub skorzystania z usług Host4Biz.

Regulamin

Regulamin świadczenia usług hostingowych Host4Biz to odrębna umowa serwisowa pomiędzy Host4Biz i wszystkimi Klientami. Upewnij się, że akceptujesz wszystkie postanowienia nie tylko niniejszego dokumentu, ale także Regulaminu (umowy) w całości przed zarejestrowaniem się do lub skorzystaniem z usług Host4Biz. Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży jeśli potrzebujesz wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

Polityka wykorzystania zasobów

Polityka Wykorzystanie zasobów Host4Biz jest rozszerzeniem Warunków Świadczenia Usług, zawierająca bardziej szczegółowe zasady wykorzystania kont hostingowych. Upewnij się, że są zgodne z Twoimi oczekiwaniami i że akceptujesz wszystkie zasady i warunki przed podpisaniem umowy lub przed skorzystaniem z usług Host4Biz. Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży jeśli potrzebujesz wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

Treści

Wszystkie usługi świadczone przez Host4Biz mogą być wykorzystywane jedynie do celów zgodnych z prawem. Przekazywanie, przechowywanie, lub prezentacja dowolnych treści, danych lub materiałów z naruszeniem prawa polskiego jest zabronione. Obejmuje to, ale nie jest ograniczone do materiałów objętych prawem autorskim, materiałów które ocenimy jako groźne lub obsceniczne czy materiałów stanowiących tajemnicę handlową itp. Klient zgadza się zabezpieczyć i chronić Host4Biz przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z korzystania przez niego z usługi, która ma negatywny wpływ na niego lub inne osoby.

Uwaga: Pornografia i seks są zakazane na każdym serwerze Host4Biz. Obejmuje to także witryny, które mogą domniemywać publikację treści seksualnych, lub linków do treści dla dorosłych ulokowanych na zewnętrznych serwerach. Odnosi się to również do witryn, które promują jakąkolwiek nielegalną działalność lub treści, które mogą być szkodliwe dla serwerów Host4Biz lub dowolnego innego serwera w sieci Internet. Linki do takich materiałów również są zabronione. Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży jeśli potrzebujesz wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

Przykłady treści nieakceptowanych przez Host4Biz:

  • pirackie oprogramowanie
  • pornografia
  • Hacking / kraking
  • Warez i / lub inne treści chronione prawami autorskimi np. MP3
  • Materiały nielegalne w świetle prawa polskiego
  • Witryny zawierające materiały lub linki do materiałów, które mogą być uznane za szkodliwe lub zagrażające bezpieczeństwu, takie jak, ale nie ograniczając się do:. Informacje na temat wykorzystania broni, instrukcje dotyczące konstruowania materiałów wybuchowych lub cokolwiek innego, co może być uważane za szkodliwe lub nielegalne.

Host4Biz będzie jedynym arbitrem, stanowiącym o tym co jest naruszeniem powyższego przepisu, i zastrzega sobie prawo do blokady lub usunięcia strony w dowolnym czasie z dowolnego powodu bez refundacji!

Naruszenie praw autorskich

Host4Biz odpowie na wszystkie raporty dotyczące naruszeń, które są sformatowane zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act i innych obowiązujących przepisów prawa autorskiego. Zawiadomienia o naruszeniu, które nie są zgodne z tą ustawą nie będą rozpatrywane. Będziemy działać zgodnie z DMCA przy rozpatrywaniu sprawozdań naruszenia.

Wykorzystanie zasobów

Jeśli zespół administratorów systemów Host4Biz stwierdzi, że konto wykorzystuje niedopuszczalne ilości zasobów systemowych, i sprzętowych serwera może tymczasowo wyłączyć takie konto. Jeżeli obsługa Host4Biz uzna za konieczne, może wystosować nakaz eksmisji do klienta odnośnie konta, którego naruszenie dotyczy dając mu siedem (7) dni na zmianę planu na taki, który zapewni mu odpowiednią ilość zasobów (obsługa Host4Biz zarekomenduje takie plany) lub zamówienie usługi serwera dedykowanego i przeniesienie tam problematycznego konta.  W innym wypadku Klient będzie zobowiązany do znalezienia innego dostawcy usług hostingowych. To skrajne przypadki, a Host4Biz zrobi wszystko co będzie możliwe aby pomóc Klientowi w rozwiązaniu jego problemu.
Host4Biz będzie jedynym arbitrem stanowiącym o naruszeniu tego przepisu. Ze względu na charakter tego przepisu, każde konto będzie rozpatrywane i analizowane indywidualnie.
Polityka Wykorzystania zasobów

Backupy

Host4Biz wykonuje nocne kopie zapasowe serwerów współdzielonych i resellerskich, jednak te kopie zapasowe są przeznaczone wyłącznie do celów administracyjnych Host4Biz, i w żadnym wypadku nie są zagwarantowane! Klienci są odpowiedzialni za utrzymanie kopii swoich danych na swoich komputerach osobistych. Host4Biz nie przewiduje jakichkolwiek odszkodowań za utracone lub niekompletne dane w przypadku gdy procedury kopii zapasowych nie zadziałają poprawnie (nawet jeśli awaria była wynikiem zaniedbania ze strony Host4Biz).

Host4Biz może udostępniać Klientom, ale nie musi dostęp do ostatniej kopii bezpieczeństwa z poziomu panelu administracyjnego cPanel co pozwoli Klientowi na samodzielne i bezpłatne odtworzenie danych swojego konta. Konta których pojemność przekracza 10 GB są wykluczane z harmonogramu kopii zapasowych.

Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić kompletne i dokładne kopie zapasowe, ale nie ponosimy odpowiedzialności za ich brak. Zawsze przechowuj kopie swojej strony na własnym komputerze! Nie dajemy żadnych gwarancji co do dostępności kopii zapasowych.

Niechciane maile (SPAM)

Spam lub wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail z dowolnego serwera Host4Biz lub podanie w takiej wysyłce zwrotnego adresu email, który jest utrzymywany na serwerze Host4Biz jest zabronione. Wykorzystanie spamu do reklamowania witryny hostowanej na platformie Host4Biz również stanowi naruszenie tego przepisu. Host4Biz będzie jedynym arbitrem, stanowiącym o naruszeniu tego przepisu. Strony/konta hostingowe uznane za niezgodne z naszą polityką antyspamową zostaną natychmiast wyłączone bez zwrotu kosztów.

Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia każdego, kto umyślnie wysyła spam za pośrednictwem naszych serwerów, karą w wysokości 200 zł / godzinę pracy związanej z oczyszczaniem serwera i wszelkich działań związanych aktywnością usuwającą skutki wysłanego spamu.

Pomóż nam powstrzymać spam i walczyć z nim skutecznie! Prosimy napisz do naszego działu Abuse natychmiast gdy tylko zauważysz naruszenie naszej polityki antySPAMowej.

Ochrona Wsparcia Host4Biz

Na Host4Biz zawsze traktujemy naszych klientów z najwyższym szacunkiem. W zamian oczekujemy tego samego od Ciebie. Jeśli nasi pracownicy poczują, że są niewłaściwie traktowani, poniżani lub obrażani, Twoje konto może zostać zablokowane, i możemy poprosić Cię o przeniesienie swoich usług do innego operatora. W przypadku, nadużycia związanego z niewłaściwym traktowaniem pracowników obsługi Host4Biz, Klienci otrzymują dziesięć (10) dni na znalezienie nowego operatora. Ewentualny zwrot niewykorzystanych środków związanych z usługa hostingową będzie w takiej sytuacji rozpatrywany indywidualnie.

Ochrona serwerów, Host4Biz i Klientów

Wszelkie próby podważenia reputacji lub spowodowania szkody na rzecz Host4Biz, dowolnego serwera lub dowolnego Klienta Host4Biz jest surowo zabronione.
Host4Biz będzie jedynym arbitrem, stanowiącym o naruszeniu tego przepisu. Konta naruszające ten przepis podlegają natychmiastowej blokadzie bez refundacji. Host4Biz udostępni wszystkie dostępne informacje na temat nadużycia, w tym danych kontaktowych Klientów odpowiednim władzom.

Niezastosowanie się do polityki Warunków Świadczenia Usług

Niezastosowanie się w pełni do powyższych warunków jest podstawą do zawieszenia konta i / lub jego usunięcia (bez refundacji). Wszyscy Klienci posiadający konta hostingowe i / lub serwery umieszczone w sieci Host4Biz muszą stosować się do powyższych zasad.
Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia konta, bez uprzedzenia. Jeśli usuniemy konto za naruszenie polityki, utracisz prawo do zwrotu kosztów.
Nasza standardowa polityka działania to przesłanie ostrzeżenia przy pierwszym naruszeniu zasad i usunięcie konta przy drugim ich naruszeniu, ostrzeżenie jednak nie jest wymagane.
Host4Biz zastrzega sobie prawo do blokady i usuwania dowolnej witryny hostowanej na naszych serwerach, która zawiera treści, które Host4Biz według własnego uznania uzna za niedopuszczalne, niepożądane lub przeciwwskazane.